Myös muutosmatkalla on alkupisteensä

Myös muutosmatkalla on alkupisteensä

Nyt otamme ensimmäisen askeleen kohti ONE Ahlsell -konseptia

Maaliskuun loppupuolella 85 esimiestehtävissä toimivaa Ahlsellin työntekijää kokoontui yhteen käynnistääkseen yhteisen muutosmatkan, joka toteutetaan uuden Ahlsell 2020 -liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Muutostyö tulee näkymään liiketoiminnassa kaikissa maissa ja kaikilla tasoilla. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Ahlsellia sekä varmistaa, että yhtiö on entistäkin paremmin varustautunut tulevaisuuden haasteisiin. 

Ahlsell 2020 -liiketoimintasuunnitelma sisältää tavoitteet ja strategian koskien seuraavia viittä vuotta. Se perustuu toukokuussa 2015 toteutetun suuren markkina- ja strategia-analyysin tuloksiin. Konsernin johto laati suunnitelman, minkä jälkeen hallitus hyväksyi sen. Nyt työ on täydessä käynnissä, ja se tulee vaikuttamaan Ahlsellin työntekijöiden arkeen eri tavoin ja eri laajuuksissa. Liiketoimintasuunnitelma kokonaisuudessaan on monia eri aiheita kattavasti käsittelevä asiakirja. Tässä Insightin numerossa olemme siksi päättäneet tutustua ONE Ahlsell -konseptiin tarkemmin asiakkaiden, yhtiön ja työntekijöiden näkökulmasta. Konsepti kuvailee työtä, jota Ahlsellin on tehtävä yhdistääkseen yhtiön eri osat sekä hyödyntääkseen entistä paremmin kaikkien markkina-alueiden, toimialojen ja työntekijöiden asiantuntemusta ja kokemusta.

– Toiveeni on, että ONE Ahlsell tekee meistä vieläkin houkuttelevampia asiakkaiden ja toimittajien sekä myös nykyisten ja tulevien työntekijöidemme silmissä, sanoo Ahlsellin konsernijohtaja Johan Nilsson.

Aikaisemmin kaikki maat, joissa Ahlsell toimii, ovat olleet itse vastuussa oman liiketoimintansa ja omien tulostensa kehittämisestä. Paperilla tarjonta on ollut kaikkialla sama, mutta todellisuudessa eri mailla on ollut erilaiset tavat tehdä kauppoja ja organisoida liiketoimintaansa. Ideoiden vaihto liiketoimintayksiköiden ja maiden välillä on ollut lähes olematonta, samoin kuin yhteistyö eri tuotesegmenttien välillä.

– Myös jatkossa on tärkeää, että kaikki maat keskittyvät kotimarkkinoihinsa. Liiketoimintaa tukevia ja hallinnollisia prosesseja meidän ei kuitenkaan tarvitse kehittää kukin omilla tahoillamme. Uuden liiketoimintasuunnitelman myötä pyrimme työskentelemään entistä älykkäämmin, jotta voimme hyödyntää synergiaetuja, tehostaa prosesseja sekä hyödyntää parhaita toimintatapoja konsernin sisällä, Johan Nilsson jatkaa.

Samalla hän korostaa, että on muistettava Ahlsellin toimivan kolmessa eri maassa, jotka eroavat toisistaan monin tavoin sekä kulttuuriltaan että liiketoimintatavoiltaan.

– Haluan, että vuonna 2020 työ ONE Ahlsell -konseptin parissa on johtanut tehokkaampaan Ahlselliin, joka täyttää tai jopa ylittää taloudelliset tavoitteemme. Mutta ennen kaikkea toivon, että olemme löytäneet työskentelytavan, joka ylittää rajat entistä paremmin. Olipa kyse sitten tuotesegmenteistä tai maantieteellisistä alueista, meidän on työskenneltävä integroidummin eri tasoilla vahvistaaksemme markkina-asemaamme entisestään, Johan Nilsson kiteyttää.

ONE Ahlsell toimii viitekehyksenä aloittamallemme muutosmatkalle. Se rakentuu neljälle tärkeälle tukipilarille.

Ahlsellin liiketoimintamalli

Kuvailee, miten me kohtaamme asiakkaat, ansaitsemme rahaa, kilpailemme markkinoilla ja luomme kannattavuutta.

Asiakas

Autamme parantamaan asiakkaan kokonaistaloutta erinomaisella palvelulla. Pitkäjänteisellä kumppanuudella autamme asiakasta myös säästämään aikaa sekä toimimaan alansa ammattilaisena.

Ahlsell

Selkeä liiketoimintamalli auttaa luomaan vakautta ja lisää ymmärrystä Ahlsellin todellisuudesta. Se kuvailee työtämme lisäarvon luomiseksi ja tuottamiseksi asiakkaalle, tapaamme käyttää resursseja, yhteistyötämme toimittajien kanssa sekä sitä, miten tulot muodostuvat ja kustannukset jakautuvat.

Työntekijät

Perustamme toimintamme aina asiakkaan liiketoimintaan ja laajaan ajattelutapaan. Näemme kokonaiskuvan ja jaamme asiantuntemustamme. Liiketoimintamalli selventää yhteyttä Ahlsellin tavoitteiden ja kunkin työntekijän oman panoksen välillä.

Ahlsell Way

Käsittelee ihmisiä ja johtamisjärjestelmää, toimintatapojamme, prosessejamme, arvojamme sekä yrityskulttuuriamme.

Asiakas

Ahlsellin toiminnan tunteminen luo turvallisuuden tunnetta, samoin kuin se, että asiakas voi luottaa prosesseihimme.

Ahlsell

Kaikkien tuntemat parhaat toimintatavat tekevät meistä tehokkaampia ja antavat enemmän tilaa liiketoimintamme kehittämiselle.

Työntekijät

Tehokkaat prosessit helpottavat työtä ja mahdollistavat sen, että me työntekijöinä voimme hyödyntää aikamme paremmin.

Kannattava kasvu

Kuvailee niitä kolmea tapaa, joilla Ahlsell voi luoda kannattavaa kasvua: kasvamalla markkinoiden mukana, kasvamalla markkinoita nopeammin uutta liiketoimintaa luovien aloitteiden kautta sekä kasvamalla yritysostojen kautta. Kannattava kasvu on välttämätöntä tulevan kehityksemme varmistamiseksi.

Asiakas

Kun Ahlsell on taloudellisesti vahva ja kasvaa, voimme kehittää tarjontaamme sekä luoda lisäarvoa asiakkaalle markkinoiden johtavien tuotteiden ja palveluiden muodossa.

Ahlsell

Kannattava kasvu mahdollistaa tuote- ja palveluvalikoimamme, työntekijöidemme, osaamisemme ja markkinoidemme jatkuvan kehittämisen.

Työntekijät

Turvallisuuden tunnetta vahvistaa se, että voimme työntekijöinä olla osa yritystä, joka menestyy, kasvaa ja antaa tilaa henkilökohtaiselle kehitykselle.

Kehitys

Kuvailee pyrkimystämme parantaa jatkuvasti toimintaamme sekä työtä, jota teemme valmistautuaksemme tulevaisuuteen ja kehittyäksemme kaikilla osa-alueilla.

Asiakas

Ahlsell on markkinoiden johtava palveluntarjoaja, joka kehittää jatkuvasti toimintaansa. Sen avulla myös asiakkaamme voivat terävöittää tuote- ja palveluvalikoimaansa. Hyvä palvelu ja asiantuntevat neuvot ovat erittäin arvokkaita.

Ahlsell

Meistä tulee tehokkaampia, ja käytämme sekä aikaa että resursseja älykkäämmällä tavalla. Autamme toisiamme, voimme kääntyä toistemme puoleen ja opimme toisiltamme.

Työntekijät

Meitä rohkaistaan työntekijöinä tekemään parannusehdotuksia sekä suhtautumaan avoimesti muutoksiin ja uusiin työskentelytapoihin. Haastamalla kaikki itsemme ja työskentelemällä rajojen yli kehitymme henkilökohtaisella tasolla.

Next Post:
Previous Post: