Suurta sitoutumista Nordic Summit 2017 -konferenssissa

Suurta sitoutumista Nordic Summit 2017 -konferenssissa

Ahlsell Nordic Summit -konferenssi järjestettiin toista kertaa 23.–24. maaliskuuta. Vuoden teemana oli Lets Grow, ja kaksi tiivistä konferenssipäivää kokosi yhteen esimiehiä neljästä maasta kuuntelemaan innostavia esitelmiä, käymään syvällisempää pohdintaa yrityksen arvoista sekä viitoittamaan yhdessä tietä aina vuoteen 2020. 

Konferenssi pidettiin Såstaholms Herrgårdin kartanossa Tukholman liepeillä. Konsernijohtaja Johan Nilsson avasi tapahtuman toivottamalla osallistujat tervetulleiksi sekä käymällä läpi menestysvuoden 2016 tärkeimpiä tapahtumia. Puheenvuorossa luotiin myös katsaus vuoteen 2017 ja tulevaan aina vuoteen 2020, johon saakka uusi liiketoimintasuunnitelma ulottuu.

– Vuosi 2016 oli monessa mielessä historiallinen. Teimme erittäin vahvan taloudellisen tuloksen, listauduimme pörssiin ja käynnistimme monia suuria muutoksia lukuisissa yrityksen osissa. Vuonna 2017 aiomme saattaa nämä muutokset päätökseen – nyt on aika täyttää lupauksemme, Johan Nilsson sanoo.

Nordic Summit järjestettiin nyt toista vuotta peräkkäin. Miksi tällaiset konferenssit ovat tärkeitä?

– Perinteisesti kaikki konsernin maayksiköt ovat huolehtineet suurelta osin itse toiminnastaan. ONE Ahlsell -konseptin tarkoituksena on kuitenkin lisätä yhteistyötä. Tällaisen konferenssin aikana eri maiden johtajat ja esimiehet tapaavat toisiaan, mikä tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella strategioistamme ja siitä, miten voimme yhdessä toteuttaa ne yrityksessä, Johan Nilsson toteaa.

Tärkeä työkalu ONE Ahlsell -konseptin toteuttamisessa on uusi intranet, joka otetaan käyttöön neljässä vaiheessa vuoden kuluessa. Ahlsellin henkilöstöjohtaja Anna Björklund piti aiheesta lyhyen puheenvuoron.

– Intranet on välttämätön ONE Ahlsell -konseptin onnistumisen kannalta. Toiveena on, että se saa meidät tekemään entistä fiksumpaa yhteistyötä sekä helpottaa kokemusten ja osaamisen jakamista konsernin eri osien välillä, Anna Björklund sanoo.

Anna Björklund esitteli myös, mitä tuloksia lähes vuosineljänneksen kestänyt arvopohjan työstäminen on tuottanut.

– Kyseessä on ollut perusteellinen prosessi, johon on osallistunut konsernijohdon lisäksi työryhmiä kaikista maista. Olemme laatineet ehdotuksia ja lopulta sopineet yhdessä kolmesta arvosta, jotka kuvastavat mielestämme parhaiten Ahlsellin toimintaa ja joiden mukaan haluamme työskennellä, Anna Björklund kertoo.

Ajatuksena on, että arvot ohjaavat yrityksessämme kaikkea toimintaa, niin sisäistä kuin ulospäin näkyvää työtä.

– Nyt kun päämääränämme on yhtenäinen Ahlsell, ONE Ahlsell, meidän on tärkeämpää kuin koskaan määritellä selkeästi se, keitä me olemme, mitä edustamme yrityksenä ja miten haluamme työskennellä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Kolme arvoa – vastuullisuus, avoimuus ja mutkattomuus – näkyvät koko organisaatiossamme ja kaikissa tekemissämme päätöksissä, Anna Björklund toteaa.

ahlsell-insight-nordic-summit-2Konferenssin ensimmäisenä päivänä tapahtuman noin 90 osallistujaa pääsivät työskentelemään workshopissa, jossa keskusteltiin, miten arvot voidaan toteuttaa käytännön toiminnassa. Lisäksi osallistujat pääsivät kuuntelemaan maajohtajia, jotka kertoivat kunkin maan tilanteesta sekä esittelivät vuoden 2017 tavoitteita ja painopisteitä.

Ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Gunilla Sandström puolestaan esitteli muutaman kollegansa kanssa, miten ympäristötyö edistyy konsernissa. Puheenvuorossa nostettiin esiin muuan muassa ympäristöystävällisempiä kuljetuksia edistävät hankkeet sekä ilmaston ja terveyden paremmin huomioon ottavien omien tuotteiden kehittäminen.

– Kestävyydestä tulee entistä tärkeämpi menestystekijä. Ei kuitenkaan riitä, että teemme ympäristötyötä kulissien takana, vaikka sekin on tietenkin välttämätöntä. Meidän on varmistettava, että kaikki tekemämme näkyy myös ulospäin. Se tarkoittaa, että meidän on nostettava kestävyystyömme esiin kaikissa tapaamisissamme asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa. Meidän on kerrottava, mitä teemme kestävän kehityksen jatkuvaksi edistämiseksi ja miten tekemämme työ voi puolestaan auttaa asiakkaitamme kehittymään, Gunilla Sandström sanoo.

Päivän päätti innostava puheenvuoro, jonka piti Clarion Hotelin Linda Hammarstrand. Hänen elämänmyönteinen työnimikkeensä on Director of Passion.

– Me kaikki tiedämme, että yrityksen menestys on sen työntekijöiden käsissä. He paiskivat töitä joka päivä, ja jos te johtajina onnistutte innostamaan heitä toimimaan yrityksen arvojen mukaisesti jokaisessa tilanteessa, olette löytäneet avaimen johonkin ratkaisevan tärkeään. Muistakaa myös, että saavuttaaksenne haluamanne tason teidän on tehtävä yhteistyötä koko ajan. Ei riitä, että vain työskentelette samanaikaisesti.