Vastuullisuus, avoimuus ja mutkattomuus – arvot ohjaavat oikeaan suuntaan

Vastuullisuus, avoimuus ja mutkattomuus – arvot ohjaavat oikeaan suuntaan

Arvotyö on ollut tärkeä osa HR-strategiaa, jonka Ahlsellin henkilöstöjohtaja Anna Björklund laati runsas vuosi sitten. Prosessi on ollut laajamittainen, ja siihen on osallistunut konsernijohdon lisäksi työryhmiä kaikista maista. Osapuolet ovat ehdottaneet eri arvoja ja sopineet lopuksi kolmesta arvosta, jotka kuvaavat parhaiten Ahlsellin toimintaa. Ajatuksena on, että nämä arvot – vastuullisuus, avoimuus ja mutkattomuus – ohjaavat kaikkea toimintaa yrityksessä, niin sisäistä kuin ulospäin näkyvää työtä.

Maaliskuun lopussa pidetyssä Nordic Summit -konferenssissa osallistujille järjestettiin muun muassa työpaja, jossa he pääsivät pohtimaan, miten arvot voidaan toteuttaa käytännössä. Arvoja ryhdytään integroimaan toimintaan nyt syksyn aikana.

ahlsell-enkelhet-oppenhet-ansvar

Arvot näkyvät koko organisaatiossa

– Arvot ovat valtavan tärkeitä, selittää Ruotsin henkilöstöjohtaja Katarina Ahlquist. Minusta ne ovat kuin liima, joka pitää yrityksen koossa myös maiden rajojen yli. Arvot muodostavat perustan kaikelle toiminnallemme ja näkyvät kaikessa, mitä teemme, olipa kyse sitten työnkuvauksista, intranetistä, koulutuksista, sisäisistä tapaamisista, asiakastapaamisista tai rekrytoinnista. Työskentelen itse paljon rekrytoinnin parissa, ja yksi yleisimmistä minulle esitetyistä kysymyksistä on, mitä arvoja Ahlsellilla on.

Pitkäjännitteinen työ

– Olemme koonneet esimiehille työpajamateriaalin, jonka he käyvät läpi alaistensa kanssa. Materiaali auttaa ymmärtämään, miten arvot voidaan toteuttaa jokaisella työpaikalla esimerkiksi omaa käyttäytymistä muuttamalla tai joistakin toimintatavoista luopumalla. Tarkoituksena on, että vuoden loppuun mennessä kaikki ovat osallistuneet työpajaan ja tuntevat arvomme. Meidän kaikkien on päivittäin pohdittava, mitä vastuullisuus, avoimuus ja mutkattomuus tarkoittavat Ahlsellille ja meille yrityksen työntekijöinä.

Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy jo monella tavalla yrityksessä; jokaisella työntekijällä on vastuu paitsi omista työtehtävistään, myös kokonaisuudesta. Luonnollisesti kannamme myös vastuuta asiakkaistamme kaikissa tilanteissa riippumatta siitä, mitä kautta heidät kohtaamme – verkkokaupassa, suoratapaamisissa, puhelimitse tai myymälässä. Vastaamme myös siitä, että toimituksemme ovat täsmällisiä, oikea-aikaisia ja korkealaatuisia.

Avoimuus

Avoimuus on edellytys yrityksen tulevalle menestykselle. Se on yhteistyön ja luottamuksen pohja. Avoin toimintakulttuuri luo turvallisuuden tunnetta. Tällaisessa kulttuurissa uskaltaa jakaa sekä onnistumiset että epäonnistumiset. Kun virheitä ei tarvitse häpeillä, niistä voi oppia. Avoimuus kattaa myös monimuotoisuuden. Me Ahlsellilla uskomme, että avoimuus erilaisuutta kohtaan rikastaa paitsi työpaikkaa myös koko liiketoimintaa, ja on tärkeää, että organisaatiomme heijastaa yhteiskuntaa.

Mutkattomuus

Mutkattomuudessa on kyse sekä oman työmme että asiakkaidemme arjen yksinkertaistamisesta. Henkilöstöosastolla työskennellään parhaillaan esimerkiksi rekrytointiprosessin yksinkertaistamiseksi. Tavoitteena on tehdä rekrytoinnista helpompaa esimiehille. Sopivien työntekijöiden valinta onnistuu paremmin, kun apuna käytetään valmiiksi laadittuja malleja vaatimusprofiileille, haastattelukysymyksille, suosittelijoille esitettäville kysymyksille ja taustatarkastuksille. Pyörää ei toisin sanoen tarvitse keksiä joka kerta uudelleen.

Yksinkertaisuutta arkeen

Mutkattomuus voi tarkoittaa myös arkea yksinkertaistavien prosessien ja työkalujen käyttämistä. Syksyn aikana aiomme standardoida myyntiprosessimme ISO-sertifikaatin mukaan, mikä yksinkertaistaa myyjiemme työtä. Kun kaikki noudattavat prosessin vaiheita, myyntitavoitteiden saavuttamiseen on hyvät edellytykset.

Hyviä esimerkkejä

– Samalla kun arvot otetaan käyttöön yrityksessä, on tärkeää nostaa esille innostavia esimerkkejä. Kuvaamme esimerkiksi syksyn aikana videon Kaakkois-Ruotsin yksiköstä, jossa on meneillään kiinnostava hanke asiakaskohtaamisten kehittämiseksi myymälöissä arvojen avulla. On kiinnostavaa seurata tätä työtä ja sen tuloksia.

The Code -koulutus

Yksi osa arvojen toteuttamista on myös osallistuminen Ahlsellin eri koulutuksiin. The Code on 45-minuuttinen koulutusvideo, jossa arvot ovat keskiössä. Videon katsojille esitetään seitsemän eri ongelmaa, joihin he voivat pohtia ratkaisua ryhmissä. Niihin lukeutuvat esimerkiksi kiusaaminen, lahjonta ja taloudellinen raportointi. Osallistujat pääsevät vastaamaan esimerkiksi seuraavaan kysymykseen: ”Onko hyväksyttävää, että tavarantoimittaja tarjoaa lounaan?”

Arvot käytännössä

– Lopuksi haluaisin selventää, mitä tarkoitan arvojen toteuttamisella käytännössä. Olen vakuuttunut siitä, että arvojen tulee toimia perustana kaikelle, mitä teemme, kaikkina päivinä. Kun onnistumme tässä, organisaatiollamme on arvopohja, mikä vaikuttaa muun muassa asiakastyytyväisyyteen, sitoutuneisuuteen ja yrityksen kannattavuuteen.

Monica Aune, Norjan HR-päällikkö

– Meillä on Norjassa projektiryhmä, joka keskittyy arvojen toteuttamiseen. Ensimmäisessä vaiheessa pääpaino on näkyvyyden lisäämisessä. Siksi olemme tilanneet lehtiöitä, mukeja ja tarroja, jotka muistuttavat meitä Ahlsellin arvoista. Arvot myös näkyvät kaikessa aina esityksistä työnkuvauksiin. Ne ovat tehokas, arvopohjaa muovaava ohjausväline. Tuotteita on helppo kopioida, mutta yrityskulttuurin kopioiminen on vaikeampaa.

monica aune

 

ahlsell-anna-saksi

Anna Saksi, Suomen HR-päällikkö

– Suomessa otamme arvot aktiivisesti huomioon kaikessa työssämme. Arvoja tarvitaan, jotta voimme luoda yhteisen kulttuurin ja perustan sille, miten toimimme eri tilanteissa. Kuten muuallakin konsernissa, arvojen toteuttamisesta vastaavat ensisijaisesti esimiehet. Arvojen avulla voimme asettaa tavoitteita, jotka siivittävät meidät hyviin tuloksiin.