Vähemmän aikaa toimistolla, enemmän aikaa asiakkaan luona

Vähemmän aikaa toimistolla, enemmän aikaa asiakkaan luona

Ahlsellin uusi CRM-järjestelmä A-Sales lanseerataan syksyllä

Ahlsellin työ myynnin tehostamiseksi jatkuu. Syksyllä lanseerataan uusi CRM-järjestelmä A-Sales, joka tulee helpottamaan noin 2 500 käyttäjän työpäiviä kaikkialla konsernissa. – Uusi järjestelmä on suorituskykyinen, soveltuu mobiilikäyttöön, ja siinä on moderni käyttöliittymä. Se on myös valtavan helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen, sanoo Ahlsellin myyntijohtaja Fredrik Bergegård.

Uutta CRM-järjestelmää oli harkittu pidemmän aikaa, mutta työ sellaisen kehittämiseksi polkaistiin toden teolla käyntiin vasta syksyllä 2016. Taustalla vaikutti tarve myynnin tehostamiseen, johon oli kaivattu tukea useamman vuoden ajan. Toiveena oli mobiilikäyttöön soveltuva CRM-järjestelmä, joka toimisi niin tietokoneessa, tabletissa kuin puhelimessakin. Järjestelmän haluttiin myös optimoivan suorituskykyä sekä tuottavan ajantasaista tilastotietoa ja muuta informaatiota asiakastasolla.

– Myynnin tehostamistyössä tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme hyviä ja nykyaikaisia työkaluja, jotka luovat oikeanlaiset edellytykset asiakastyytyväisyyden lisäämiseen, Fredrik Bergegård sanoo. Uusi CRM-järjestelmä A-Sales auttaa myyjiämme valmistautumaan asiakastapaamisiin paremmin mutta entistä lyhyemmässä ajassa.

ahlsell crm system

Syksyllä 2016 Ahlsell palkkasi riippumattoman CRM-asiantuntijan. Vertailuun otettuun viisi erilaista järjestelmää, minkä jälkeen päätettiin, että paras ratkaisu on siirtyä kokonaan uuteen teknologiaan. Tammikuussa 2017 käynnistettiin yhteistyö uuden järjestelmätoimittajan kanssa.

– Uudella toimittajallamme on useita muita suuria asiakkaita, muun muassa Volvo ja SEB. He näkivät mahdollisuuden kehittää järjestelmäänsä vaatimustemme pohjalta, ja koska he keskittyvät yksinomaan CRM-järjestelmien kehittämiseen, olemme voineet saada ammattimaista ohjausta ja tukea koko prosessin ajan.

Liiketoimintatuen päällikkö Marcus Doverhjelm on toiminut A-Sales-hankkeen projektipäällikkönä. Hänen mukaansa järjestelmän suurimmat hyödyt liittyvät suorituskyvyn optimointiin, mobiilikäyttöön ja olennaisten tietojen koottuun esittämiseen.

– Uuden CRM-järjestelmämme tavoitteena on lisätä myyntiin käytettävää aikaa sekä tarjota myyjille parempaa tukea asiakastapaamisiin. A-Salesin ansiosta meillä on entistäkin paremmat edellytykset saavuttaa Ahlsell 2020 -liiketoimintasuunnitelmassa määrittämämme tavoitteet, Marcus Doverhjelm sanoo.

Järjestelmässä on myös sisäänrakennettu tuki yksittäisille ohjauskeskusteluille myyntipäällikön sekä kenttä- tai sisämyyjän välillä. Lisäksi ominaisuutta voidaan hyödyntää myyntijohtamisen koulutuksissa, joissa keskitytään parantamaan myyntipäälliköiden valmiuksia alaistensa ohjaamiseen.

– Aluksi painopiste on kenttämyyjissä ja myyntipäälliköissä. Seuraavaan versiojulkaisuun mennessä järjestelmän on oltava kuitenkin valmis ja mukautettu myös muille myynnin ja markkinoinnin työntekijöille. Aiomme esimerkiksi kehittää Key Performace Indicator -mittaristoa eli avainlukutoimintoa (KPI). Lisäksi tarkoituksena on tehdä A-Salesista yhteensopiva muiden järjestelmiemme, kuten puhelin- ja sähköpostijärjestelmien sekä kampanjalähetystemme kanssa.

Työntekijöiden ottaminen mukaan uusien liiketoimintajärjestelmien kehittämiseen on osoittautunut menestyskonseptiksi, josta Ahlsellilla on jo entuudestaan hyviä kokemuksia. Samalla linjalla haluttiin jatkaa myös nyt CRM-järjestelmää vaihdettaessa. Teollisuuspuolen kenttämyyjä Örjan Andersson on yksi niistä Ahlsellin työntekijöistä, jotka pääsivät testaamaan A-Salesin toimintoja ja antamaan niistä palautetta erilaisten työpajojen ja demotilaisuuksien yhteydessä.

– Meitä oli noin 20 kaikkialta konsernista ja kaikilta liiketoiminta-alueilta. Pääsimme antamaan palautetta ja kertomaan oman mielipiteemme uudesta järjestelmästä. Aluksi kyse oli ennemminkin ideoiden heittelemisestä, mutta ajan myötä opimme konkretisoimaan toiveitamme paremmin.

Örjanin mukaan aikaisempi CRM-järjestelmä on koettu hitaaksi, hieman kömpelöksi ja vaikeakäyttöiseksi. Se on liian laaja, ja siinä on monia toimintoja, joita ei ole juurikaan käytetty.

– Itse toivoin nopeampaa järjestelmää, jota on mahdollista käyttää paikan päällä asiakkaan luona ja josta saan kaikki olennaiset tiedot, kuten tarjoukset, tilastot ja avoimet tilaukset.

Örjanin mukaan merkittävä parannus uudessa järjestelmässä on, että kenttämyyjät pystyvät hoitamaan suuremman osan työstään tien päällä. Se vapauttaa aikaa ja tekee työskentelystä joustavampaa. Hän arvostaa myös sitä, että yhteistyö kenttä- ja sisämyyjien välillä sujuvoituu ja tiedot voidaan kirjata järjestelmään paikan päällä heti asiakastapaamisen jälkeen.

– On hienoa, että me, jotka tulemme käyttämään A-Sales-järjestelmää, olemme saaneet osallistua työhön ja antaa palautetta. Ne toiminnot, joita olen päässyt tähän mennessä tarkastelemaan ja testaamaan, vaikuttavat erinomaisilta. Odotan innolla A-Sales-koulutusta ja järjestelmän käyttöönottoa, sillä tiedän jo nyt, että se tulee olemaan käyttökelpoinen työkalu omassa arjessani, Örjan Andersson toteaa.

Aluepäällikkö Agathe Børhaug Norjan Ahlsellista on ollut myös mukana testaamassa järjestelmää. Hän näkee A-Salesissa suuria hyötyjä ja on vakuuttunut, että järjestelmän ansiosta myyjien on helpompi työskennellä jäsennellymmin ja tavoitetietoisemmin.

– Olen käyttänyt useita CRM-järjestelmiä, ja A-Sales on kokonaan omalla tasollaan.

Uudessa organisaatiossa työskennellään yksiköiden rajojen yli, mikä tarkoittaa, että saman asiakkaan kanssa työskentelee useampi myyjä. A-Sales yksinkertaistaa asiakastietojen jakamista koordinoidusti ja ammattimaisesti. Aluepäällikkönä saan yleiskatsauksen ja näen helposti kunkin asiakkaan tilanteen. Toivon, että kaikki huomaavat A-Salesin hyödyt, perehtyvät järjestelmään ajan kanssa ja ottavat sen käyttöön omassa työssään, Agathe Børhaug tiivistää.

Askel askeleelta kohti suurempaa myynnin iloa

Uusi CRM-järjestelmä A-Sales on osa käynnissä olevaa hanketta, jonka tavoitteena on helpottaa Ahlsellin myyjien työtä. Organisaatiossa on jo aiemmin tänä vuonna otettu käyttöön uusi puhelinjärjestelmä myyjien tavoitettavuuden parantamiseksi. Lisäksi kaikille myyntipäälliköille ja muille myynnin esimiehille järjestetään myyntijohtamisen koulutus, joka koostuu neljästä yhden päivän moduulista.